Zeer interessante lezing van Sarah Hoolt

donderdag 30 november 2017
De door Sarah Hoolt in het Streeperkruis gegeven lezing hield van begin tot einde ieders aandacht vast. Sarah blikte terug op het recente EK voor dames en op de wedstrijd Nederland-Duitsland daaruit. Zij schotelde de aanwezigen vele stellingen voor, waarbij de ideeën en suggesties uit de zaal werden geïnventariseerd en door Sarah van commentaar voorzien. De rode draad was "calculeren": het vinden van mogelijke zetten - candidate moves - en het vervolgens doorrekenen en vergelijken van deze zetten. Sarah wees op het belang van nauwkeurige calculatie van tactische wendingen. Een zeer goed gespeelde partij kan worden bedorven door een enkele misrekening. Ook hiervan liet zij voorbeelden zien waaruit tevens troost te putten was: zelfs de schaakmeesters hebben soms een black out die ook voor ons amateurs pijnlijk is. Al met al een zeer leerzame bijeenkomst.