Trainingen met Anne Haast

donderdag 26 maart 2015
De tweede trainingsavond van Anne Haast werd nog beter bezocht dan de eerste met nu ook enkele spelers van andere verenigingen. De training bevatte drie onderdelen. Allereerst een tactische training van 12 winnende combinaties die individueel werden opgelost. Vervolgens het groepsgewijs bespreken van de optimale voorzetting in een achttal stellingen. Hierbij is de uitdaging om de belangrijke kenmerken van de stelling op te pikken en op basis daarvan het optimale plan te bepalen. Het kenmerk kan een tactische wending zijn of een strategisch idee, en vaak een combinatie van die twee. Omdat dit de praktijk dicht benadert vind ik dit een mooie trainingsvorm. Geforceerd winnen met een (spectaculaire) combinatie komt relatief weinig voor, wel zijn er vaker kleine combinaties die (groot) stellingsvoordeel opleveren. De kunst is om die te zien en te benutten. Tenslotte presenteerde Anne een tweetal partijen uit de praktijk waarbij we gezamenlijk de plannen konden bediscussiëren. Ik denk dat ik namens allen mag spreken van een leerzame een goed doordachte trainingsopzet waarvoor wij Anne hartelijk bedanken. Ik mocht tussendoor van de gelegenheid gebruik maken om mijn verslag van Moskou Open te presenteren, waarvoor eveneens mijn dank.

Door Rien Seip

Reactie van Anne


Het was voor mij fijn om met een enthousiaste groep te werken bij de trainingen! Stipt om 20.00 uur aan de slag en tot het eind was iedereen betrokken. Leuke avonden waar iedereen hopelijk wat aan gehad heeft!

Foto′s: Arno Ypelaar